Privacy

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven. Dergelijke gegevens zullen door de eigenaar of beheerder van deze website te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met de eigenaar worden verwerkt. De eigenaar of beheerder van deze website zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is om uw aanvraag uit te voeren, uw bestelling of boeking te kunnen verwerken e.d. Hoewel niet iedere gebruiker zich ervan bewust is, wordt tijdens de aanwezigheid op het internet continu informatie uitgewisseld tussen u en andere computersystemen. Informatie aangaande het IP-nummer bijvoorbeeld, of type besturingssysteem, type internetbrowser, etcetera. Bij de beheerders van computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan deze informatie gebruikt worden om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover de eigenaar of beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van deze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op het systeem van een gebruiker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de gebruiker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover eigenaar of beheerder dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om de website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Google reCAPTCHA V3

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP-adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP-adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing.
Meer informatie over Google’s privacyverklaring.
Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Links naar andere websites

De website van de eigenaar kan links bevatten naar andere websites die buiten het domein van deze website liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van deze website. De eigenaar of beheerder van deze website is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.