Achtergrond.

Publicaties en producten

In de afgelopen jaren heeft Feike diverse publicaties geschreven voor opdrachtgevers. Samen geven ze een goed beeld van de oplossingen die Feike Tibben kan bieden. Bekijk op deze pagina de inhoud en achtergronden van de rapporten.

Een bond voor alle roeiers

(2020) ‘Een bond voor alle roeiers’. toekomstvisie breedtesport roeien 2020-2030

Beleidsnota van Koninklijke Nederlandse Roeibond. Verkenning nieuwe roeivormen en nieuwe roeigroepen.

Download ‘Een bond voor alle roeiers’ als PDF »

Theorieboek Waardemakers

(2019) Theorieboek Waardemakers

Beschrijving van aanpak en theorie om waardevermeerderende duurzame netwerken te realiseren.

Bekijk het theorieboek Waardemakers »

Werkboek Waardemakers

(2019) Werkboek Waardemakers

Praktijkboek met inspiratie-voorbeelden van duurzame netwerken en innovatieve ‘kantelaars in Overijssel.

Bekijk het werkboek Waardemakers »

KOP500

(2018) KOP500

Event duurzaamheid en innovatie voor MKB

Bekijk website »

RUD Zuidlimburg

(2016) RUD Zuidlimburg

Toekomstvisie van de regionale milieu-uitvoeringdienst in zuid Limburg.

Bekijk website »

Prolander

(2015) Prolander

Welkomstboek voor medewerkers Dienst Landelijk Gebied om hen weg te wijzen in hun nieuwe organisatie Prolander en in de provinciehuizen van Drenthe en Groningen.

Bekijk website »

Dutch Vogolonga

(2015) Dutch Vogalonga

Poster voor ‘ode aan de kleine watersport’ in en rond Giethoorn.

Bekijk website »

Sail Giethoorn

(2014) Sfeervol Giethoorn

Dankboek van Stichting Sail Giethoorn voor sponsoren en medewerkers (200 vrijwilligers) voor organisatie van Sail Giethoorn 2014.

Bekijk website »

(2014) BZU op de kaart, visie op bedrijfsvoering

Visie op de bedrijfsvoering van de waterzuivering in Rijnland: prioriteiten, sturing, organisatie, cultuur en resultaten.

Download ‘BZU op de kaart’ als PDF »

Sturen op water Hollandse Delta

(2012) Sturen op water

Inregelen van de integrale tactische sturing van een waterschap.

Bekijk website »

Programmaplan schoon water Delfland

(2012) ‘Schoon water’

Programmaplan > plan.do.check.act

Bekijk website »

2012 Opdrachtgever- opdrachtnemerschap Hollandse Delta

(2012) Opdrachtgever – opdrachtnemer

Projectmatig werken voor de werkvloer uitgewerkt.

Bekijk website »

2012 Capaciteitsplanning Hollandse Delta

(2012) Capaciteitsplanning

Van sturen op gevoel naar sturen op grip en resultaat.

Bekijk website »

2008 waterveiligheid, begrippen begrijpen

(2008) Waterveiligheid, begrippen begrijpen

Voorlichtingsboekje zodat veiligheidskorpsen ‘waterjargon’ snappen.

(2008) Regionaal Bestuursakkoord Baggerspecie Rijn-West

Bestuursovereenkomst tussen provincies Noord-Holland, Utrecht en vier waterschappen, samen werken voor schone waterbodems.

(2005) Ruimte voor Bagger

Documentatiemap met daarin richtlijnen voor ontwikkeling van depots.

2004 toekomstvisie sport Amersfoort

(2004) Toekomstvisie sport Amersfoort

Visie van en door alle Amersfoortse sportverenigingen:financiering, sportvormen, samenwerking.

(2004) Nota handhaving WVO

Strategienota voor handhavingsprioriteiten en procedures

2003 herontwikkeling milieusamenwerking flevoland

(2003) Herontwikkeling milieusamenwerking Flevoland

Vier Flevolandse gemeenten werken samen in één bedrijf.

Amstelveen 2020+, samenleven in de vitale stad

Toekomstvisie Amstelveen Een toekomstvisie op wonen, werken, zorgen en verplaatsen en de ruimtelijke consequenties

2000 een plek met toekomst

(2000) ‘Een plek met toekomst’

Politieke lobbynotitie voor een sportvereniging.

1998 duiken in dossiers, Nedereindse plas

(1997) Duiken in dossiers, nedereindse plas

Onderzoek van de rekenkamercommissie van Utrecht.

  • 1995 groenafval kader
  • 1995 groenafval beleid

(1995) Groenafvalbeleid provincie Utrecht

Mogelijkheden en beperkingen in de verwerking van biomassa.

1994 CUWVO autowrakken

(1994) CUWVO autowrakken

Advies over autosloopsector en schoon water.